Forsikringer

 

 

Forældre har fra 01.01.2008 nu selv ansvaret for ulykkesforsikring af deres børn i daginstitutioner og skoler.

Vejle Kommune har hidtil tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i skoler, ungdomsskoler, daginstitutioner, klubber og dagpleje. Desværre er Vejle Kommune nødt til at opsige forsikringerne med virkning fra 31.12.2007. Det er derfor forældrene, der træffer afgørelse, om de ønsker at tegne en privat ulykkesforsikring for deres barn eller børn.

Opfordrer forældrene til at undersøge om de har ulykkesforsikring


Børne- og Ungeforvaltningen opfordrer alle forældre til at undersøge, om familiens børn er omfattet af familiens ulykkesforsikring eller eventuel kollektiv ulykkesforsikring tegnet via fagorganisation eller lignende.

Det er forældrene, der træffer afgørelse, om man ønsker tegnet en privat ulykkesforsikring for deres barn/børn.

Briller er som hovedregel ikke dækket af private forsikringer, men enkelte forsikringsselskaber har mulighed for at udvide de eksisterende dækninger eller der kan evt. tegnes særskilt forsikring ved køb af briller. Børne- og Ungeforvaltningen opfordrer forældrene til selv at undersøge mulighederne hos de respektive forsikringsselskaber.

Hvis en skade opstår på en sådan måde, at kommunen retligt kan drages til ansvar, skal kommunen betale erstatning efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Dette ændres ikke ved, at de kollektive ulykkesforsikringer opsiges, men vi skal gøre opmærksom på, at de skader, der hidtil har kunnet dækkes via de kollektive børneulykkesforsikringer, ikke umiddelbart i stedet vil være omfattet af kommunens ansvar.

Det er forældrene/værgerne, der på det skadelidte barns vegne skal bevise, at kommunen har et ansvar for, at en given skade er opstået. Det er ikke tilstrækkeligt blot at konstatere, at der er sket en skade.

Der vil ikke kunne udbetales erstatning, hvis denne bevisbyrde ikke løftes.