Skovagerskolens kostpolitik
 
 
På Skovagerskolen ønsker vi en kostpolitik, der kan danne baggrund for en fælles holdning for personale i forhold til børnenes kostvaner og måltidskultur på skolen.
 
Undersøgelser viser, at ikke bare ekstrem overvægt, men også undervægt er hyppigere blandt udviklingshæmmede børn. Dette skyldes, at meget få udviklingshæmmede børn indtager en daglig kost, der dækker kriterierne for en sund og balanceret kost (”Madpyramiden”).
 
Det viser sig i dag, at udviklingshæmmede mennesker bliver ældre, og derfor er det vigtigt, også for denne gruppe, at sætte fokus på livsstilen.
 
Vi ønsker i samarbejde med forældrene:
     -   At børnene og de unge udvikler sunde og gode madvaner. (madkultur)
     -   At børnene og de unge udvikler sunde måltidskulturer.
 
Dette vil vi søge opfyldt ved:
-     At vælge den økologiske vare og fortrins danske produkter ved indkøb
-     At tage hensyn til det enkelte barns/den unges behov/vaner.
-     At der i hjemkundskab og ved frokostordninger sker en sammensætning
      af maden på en ernæringsmæssig fornuftig måde.
-     At skabe måltidskulturer, hvor der lægges vægt på de fysiske og
      sociale rammer.
-     At lægge vægt på, at maden appellerer til sansemæssige oplevelser.