Talepædagoger
Vibeke Tygesen   Ulla Schwartz         Marianne Meldgård
    
Primære opgaver:
Afdækning
Undervisning
Rådgivning/vejledning
Alternativ kommunikation og IT

Øvrige opgaver
 
Afdækning.
Talepædagogen afdækker elevens sprog-/taleudvikling, med udgangspunkt i de tests/screenings/observationer som er relevante for det enkelte barn, f. eks:
 
Undervisning.
Undervisningen kan foregå på forskellige måder:.
 
Rådgivning/vejledning:
Talepædagogen skal i samarbejde med det øvrige personale:
Talepædagogen er ansvarlig for:
 
Alternativ kommunikation og IT.
Talepædagogen indgår i et tværfaglig samarbejde sammen med ergoterapeut og kommunikationscentret:
 
 
Øvrige opgaver:
Talepædagogen deltager i det omfang, det skønnes nødvendigt i skolens møde- og kursusvirksomhed samt i relevante udviklingsarbejder.
Talepædagogen kan afholde kursus for forældre og personale i f.eks: Totalkommunikation, Tegn-til-tale, Sproglig udvikling etc.